Primary tabs

[publikacija]RASTER 2008. – Godišnjak nezavisne izvođačke scene u Srbiji

Podaci: 

RASTER 2008. – Godišnjak nezavisne izvođačke scene u Srbiji Izdanje TkH Foruma za kritiku izvođačkih umetnosti http://tkhforum.blogspot.com Uredio: Bojan Đorđev

Raster 2008. je bilingvalni direktorijum 24 autora/grupa i njihovih projekata iz domena izvođačkih umetnosti (premijerno) izvedenih u 2008. u Srbiji u potpuno nezavisnim uslovima. Raznolikost nezavisne izvođačke scene se kreće od radova realizovanih praktično bez budžeta, do dobro podržanih ali ipak još uvek nezavisnih umetničkih projekata, od diskurzivnog do neverbalnog pozorišta, od ansambl plesnih predstava do cyberformansa i inkluzivnih predstava koje rade sa osobama sa invaliditetom, pa i do performansa iz domena vizuelnih umetnosti koje se preklapaju ili zadiru u polje bavljenja i mišljenja savremenih izvođačkih umetnosti danas.

 

Zastupljeni su projekti sledećih autora/grupa:
D. Aćin, A. Bjelajac, Dah teatar, B. Denić, dez.org, Grupa Hajde da..., I. Stanišić, Ister teatar, DDT, S. Mitrović, Mudra Teatar, D. Murić, Perpetuum Dance Company, PoToP teatar, POD teatar, I. Pravdić, M. Perić, M. Solar i I. Radenković, G. Savić Ra, Studio for Electronic Theatre, SubHuman Teatar, Teatar Mimart, TkH i Žene na delu.
 

 

U publikaciju su uključena i tri teksta koja teoretizuju i/ili kontekstualizuju recentnu izvođačku umetničku scenu u Srbiji kroz okvirna područja plesa (A. Vujanović), alternativnog pozorišta (M. Bogavac) i performansa/akcija (A. Vilenica).

 

Raster 2008. je specijalno izdanje projekta Forum za kritiku izvođačkih umetnosti TkH platforme koji se kroz diskurzivnu potporu (okrugli stolovi, razgovori, kritike, objavljivanje na blogu) zalaže za veću vidljivost, samorefleksiju i jače povezivanje teorijske i umetničke prakse na nezavisnoj sceni izvođačkih umetnosti u Srbiji.

 

Raster 2008. na srpskom ili engleskom jeziku možete preuzeti u PDF formatu na dnu stranice
 

AttachmentSize
raster1srp.pdf1.51 MB
raster1eng.pdf1.46 MB