Primary tabs

IMPRESSUM
:: TkH časopis za teoriju izvođačkih umetnosti
:: urednik
:: sadržaj

IZDAVAČ ČASOPISA (od br. 3):
TkH-centar za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti
kontakt

za izdavača: Ana Vujanović

 

SAVET ČASOPISA (od br. 3):
dr Milena Dragićević Šešić, dr Ješa Denegri, Jovan Ćirilov, mr Aldo Milohnić

 

UREDNICE/I ČASOPISA (od br. 1):
mr Bojana Cvejić, mr Bojan Đorđev, mr Siniša Ilić (likovni urednik), Vlatko Ilić, Marija Karaklajić, Tanja Marković, mr Jelena Novak, Marta Popivoda, mr Ivana Stamatović, dr Miško Šuvaković (odgovorni urednik), dr Ana Vujanović (glavna urednica)

 

SARADNICE/I ČASOPISA – autori tekstova, umetničkih radova i prevoda (od br. 1):
David Albahari, Dragana Alfirević, Saša Asentić, Đorđe Bajić, dr Mieke Bal, Aleksandar Bender, Lisa Bielawa, Jelena Bogavac, Milena Bogavac, Nataša Bogovac, mr Marc Botha, dr Rufo Cabellero, dr Marvin Carlson, dr Hélène Cixous, Alice Chauchat, Guy Cools, mr Bojana Cvejić, dr Nadežda Čačinović, Eda Čufer, Jovan Ćirilov, dr Nevena Daković, dr Jacques Derrida, dr Mladen Dolar, dr Milena Dragićević-Šešić, mr Bojan Đorđev, Milan T. Đorđević, Klemen Fele, Branka Fišer, Maja Fowkes, dr Reuben Fowker, dr Josef Früchtl, Iskra Gešoska, Peter Greenaway, Dušan Grlja, dr Marina Gržinić, mr Claudia Hardi, Emil Hrvatin/Janez Janša, mr Siniša Ilić, Vlatko Ilić, dr Nikolay Iordanov, Ivana Janković, Jelena Janković, dr Nikola Janović, dr Dragana Jeremić-Molnar, Vladimir Jerić Vlidi, Maja Josifović, mr Aleksandra Jovanić, dr Aleksandra Jovićević, Michael Joyce, Krõõt Juurak, Emil Jurcan, Marija Karaklajić, Mala Kline, Jelena Knežević, ma Vida Knežević, Neja Kos, dr Lev Kreft, Marija Krtolica, dr Bojana Kunst, Mirko Lazović, dr Hans-Thies Lehmann, Tor Lindstrand, Miloš Lolić, Ana Marković, Tanja Marković, dr Tatjana Marković, Ljubiša Matić, Ulrike Melzwig, dr Matko Meštrović, Jovana Mihajlović, mr Miloš Milenković, dr Novica Milić, mr Aldo Milohnić, mr Sanja Milutinović Bojanić, Ana Miljanić, Maja Mirković, Bojana Mladenović, Iva Nenić, Mile Nichevski, Conrad Noack, mr Jelena Novak, Tatjana Orbović, mr Tanja Ostojić, dr Žarko Paić, Katarina Pejović, Maja Pelević, Miljana Perić, Vesna Perić, Ana Perne, Marta Popivoda, mr Goran Sergej Pristaš, Nikolina Bujas Pristaš, Nenad Prokić, Anne Querrien, Saša Radojević, Miloš Raičković, Chandrasekhar Ramakrishnan, Jan Ritsema, Željka Sančanin, Simona Semenič, Nicolas Siepen, dr Jill Sigman, Marija Skoko, Balint Szombathy, Mårten Spångberg, mr Ivana Stamatović, Ksenija Stevanović, mr Anja Suša, mr Irena Šentevska, Igor Štromajer, dr Miško Šuvaković, Dimitrije Tadić, mr Asen Terziev, mr Zoran Todorović, dr Tomaž Toporiščič, dr Kurt Vanhoutte, Helen Varley Jamesion, Jasna Veličković, Ana Vilenica, Emina Višnić, Andrej Vučenović, dr Ana Vujanović, mr Ivana Vuksanović, Katarina Zdjelar, dr Gesa Ziemer, Jill Walker

 

 

 

 

 

PRELOM I PRIPREMA ZA ŠTAMPU (od br. 13): Katarina Popović

 

ŠTAMPA (od br. 7): Akademija, Kraljice Natalije 43, Beograd
 

TIRAŽ (od br. 1): 300-500

 

DISTRIBUTER (od br. 10): TkH-centar

 

ČASOPIS POMAŽU (od br. 3): Ministarstvo za kulturu Republike Srbije, Grad Beograd: Gradska uprava – Sekretarijat za kulturu, Pro Helvetia – Swiss Cultural Programme SMN

 

Časopis TkH izlazi po dinamici od 2 broja godišnje, od aprila 2001. godine.
Objavljuje se na srpsko-hrvatskom i engleskom jeziku, latiničnim pismom.

 

AUTORSKA PRAVA: Svi objavljeni radovi, tekstovi, fotografije i ilustracije su rađeni ili pripremljeni za časopis TkH, ili su objavljeni uz dozvolu nosilaca autorskih prava. TkH ne zadržava autorska prava.
Br. 11, 13, 14, 15: Objavljeni su pod Creative Commons licencom Attribution-ShareAlike 2.5, osim gde je drugačije naznačeno.

 

Časopis TkH je uvršten u registar javnih glasila na osnovu rešenja br. 651-03-277/02-01.

 

ISSN 1451-0707