Primary tabs

:: POLITIČNOST PERFORMANSA
:: urednik
Ana Vujanović i Aldo Milohnić
:: sadržaj

Ana Vujanović i

Aldo Milohnić:

Političnost

performansa:

uvodna reč

 

Janelle Reinelt:

Izvedba na raskršćima

građanskosti

 

Aleksandra Jovićević:

Više od artivizma,

manje od umetnosti

 

Ana Vujanović:

Vita performactiva,

na sceni neoliberalno

kapitalističkog

demokratskog društva

 

Bojana Kunst:

Budite politični,

ili vas neće biti!

(O političkoj

umetnosti u

postpolitičnom

svetu)

 

Sezgin Boynik:

Umetnost slogana

(Performativni deo)

 

Gerald Raunig:

Pronalaženje

kon-dividualnosti:

izlaz iz zamki

zajednice i

kolektiviteta

 

Aldo Milohnić:

Političnost umetnosti

u doba neoliberalnog

cinizma, razgovor sa

grupom Umetnost

i/kao politika:

Raškolovano znanje

 

Gregory Sholette:

Amaterski,

neformalno,

aktivistički,

samoorganizovano...

Tamna materija i

politizacija umetničkog

rada, razgovor sa

Jelenom Vesić

 

Aneta Stojnić, Ana

Isaković, Marko

Đorđević i Sava Jokić

– grupa Umetnost i/kao

politika: Raškolovano

znanje:

Ceo svet je readymade.

Sva politika je

arteficijalna. – Notes,

Thoughts, Clips and Tips