Primary tabs

:: PREKO (BEYOND) "AJNŠTAJNA NA PLAŽI"
:: urednik
Bojana Cvejić, Bojan Đorđev
:: sadržaj
 
TEORIJA (KOJA) HODA PREKO AJNŠTANA NA PLAŽI
 • Bojana Cvejić: Uvod
 • Jelena Novak: (De)/(Re) konstrukcija opere - Ajnštajn na plaži: uporednost tekstova
 • Ana Vujanović: Još-hodanje preko Einsteina na plaži... Beograd, 2001.
 • Bojana Cvejić: Ajnštajn na plaži pored opere, posle opere, kao opera, kao mašina, kao želeća mašina
 • Bojan Đorđev: The Life and Times of Robert Wilson
 • Jelena Novak: Ajnštajn na plaži – Arhitektura. Egzotika! Erotika?
 • Miško Šuvaković: Razarati ili čitati teatar
 • Siniša Ilić: Ajnštajn na farmi – postteoretski strip
 • Literatura korišćena u hodu (usput)
 
ČITANJE ČITANJA AJNŠTAJNA NA PLAŽI
 • Ksenija Stevanović: Uvod
 • Creig Owens: Prevlast metafore
 • Gi Scarpetta: Američko telo – crtice o novom eksperimentalnom teatru
GOSTI NA PLAŽI
 • Jovan Ćirilov: Robert Wilson ili problemi sa definicijom
 • Lisa Bielawa: Obratiti pažnju na Ajnštajna na plaži
 • Miloš Raičković: Opis Ajnštajna na plaži i njegovih muzičkih tema

 

DREAMOPERA

 • TkH: DreamOpera (NEW IDEA CAMPUS, PIRAN 2001)
 • TkH: Dreaming About DreamOpera
 • TkH: DreamOpera: Libretto
 • Jelena Novak: Operating about Opera
 • Film stills
 
TkH: DOKUMENTACIJA 2000-2001.
 
 • Teorijske radionice / TkH, časopis br. 1 / Teorija koja Hoda, teorijski performans / Hiperrealna alegorija, postteorijska izložba / TkH: INVERZIJA, teorijski performans
 
 
KRITIKA KOJA HODA, TRČI, PLEŠE I GRIZE
 • Ana Vujanović i Miško Šuvaković: FRAKCIJA – izvođačke umetnosti u/i doba kulture
 • Miško Šuvaković: Teatar i teorija... teatra kroz teoriju / o knjigama i izdanju časopisa MASKA
 • Ksenija Stevanović: Tortoise ili zašto svaka metropola treba da ima koncertnu dvoranu
 • Ivana Janković: Uz usrdno izvinjenje što narušavam elitističku koncepciju časopisa TkH...
 • Jelena Janković: Ritam nereda
 • Ana Miljanić: Zmijin svlak
 • Jelena Novak: Ne zna koja...
 • Bojana Cvejić: Evropske predstave
 • Siniša Ilić: Zabrana govora
 
NAJAVE U HODU