Primary tabs

:: UMETNOST I JAVNO DOBRO
:: urednik
Bojana Cvejić i Marko Kostanić
:: sadržaj

 

Bojana Cvejić i Marko Kostanić
Uvodne napomene
 
Nina Power
Jedinо je  javnost u pokretu dobra javnost
 
Boris Čučković
Autonomija danas
 
Sigrid Merx
Argument u prilog autonomiji: karika koja nedostaje u diskurzivnoj areni
 
Vesna Vuković
Kako umjetnost radi (a ne što pokazuje)
 
Mario Kikaš
Cut, or else: o izvedbama teorije (izvedbe) u novim okolnostima
 
Boris Postnikov
Nekoliko poruka naših sponzora: Reklama između umjetnosti i javnoga prostora
 
Debata (“sharp thoughts”):
Igor Dobričić
„Privatnojavno“ 
vs
Sigrid Merx
Privatno ‒ javno: reaktivirati razlike (odgovor Igoru Dobričiću)
 
Bojana Cvejić, Marta Popivoda i Ana Vujanović
Razgovor sa Brunom Latourom
 
Sezgin Boynik
Umetnost slogana (konstativni deo)
 
Siniša Ilić i Ana Vujanović / teorijski strip 
Glupa ‘pametna gomila’