TkH centar (Beograd) i Kontrapunkt (Skoplje) objavljuju poziv za učešće u jednogodišnjem programu kolektivnog samoobrazovanja u umetnosti i kulturi – Raškolovano znanje. Projekat je namenjen studentima umetnosti, humanistike i društvenih nauka, profesionalcima i kulturnim radnicima iz Beograda i Skoplja, koji su zainteresovani za rad na nezavisnim scenama.
Предавањето на Гералд Рауниг, насловено како „Уметност и револуција“, реферира на неговото истоимено дело, кое претставува алтернативна историја на уметноста на „долгиот дваесетти век“.
Otvoreni dan je javni kulturni događaj projekta Raškolovano znanje. Ovaj projekat je društveno-angažovana kulturna inicijativa koja dolazi sa nezavisne scene. Ona pokušava da obezbedi materijalnu i konceptualnu infrastruktu za otvorene, kolektivne i nehijerarhijske procese proizvodnje, distribucije i razmene kritičkih znanja izvan zvaničnog obrazovnog sistema.
Da je doživela premijeru, odnosno da je Prvi svetski rat počeo godinu dana kasnije, Gospođa Olga bi bez sumnje značila prekretnicu u istoriji naše društvene drame, sa kojom dramski pisci kod nas nikada nisu imali sreće.
U predavanju će biti reči o Marksovom shvatanju emancipacije. Ovo razmatranje trebalo bi da otvori put aktuelnim materijalističkim kritikama idealizma, koje retroaktivno mogu da bace svetlo na osnove, koje možemo pronaći u Kapitalu, za jedno autentičnije materijalističko shvatanje emancipacije.

Pages