Specijalno pripremljeni program obeležavanja deset godina delovanja Švajcarskog programa za kulturu ima za cilj podsećanje, onosno RE:KONSTRUKCIJU, značajnih savremenih produkcija i ostvarenja, koja su nastala ulaganjem Programa u aktuelne umetničke tokove, podršku umetničkoj inovativnoj sceni u Srbiji i ukazivanje na postojanje jasnih kriterijuma, mehanizama i procedura, koji su vodili ovaj program.
Prelom kolektiv u saradnji sa kulturnim centrom Rex vas poziva na predavanje i diskusiju tima Frontbildung. Kombinujući preformans i predavanje, Frontbildung će predstaviti različite sheme analiziranja borbe radnika u kulturi u Hamburgu. Posebno će se fokusirati na strukture samoorganizovanih grupa u odnosu na tekuću reorganizaciju institucija.
The summer school is a part of the project on collective self-education in the arts and culture Deschooling Classroom(o^o). It is organised by TkH platform (Belgrade) and Kontrapunkt (Skopje). The programme activities were created according to the various fields of interest of the participants such as: curating of visual and non-visual arts, interdisciplinary dramaturgy, open source technology, etc.
Od ovog leta Ustanova kulture Vuk Karadžić kreće sa programom međunarodnih letnjih radionica. Radionice za cilj imaju upoznavanje sa različitim metodama i procesima izvođačkih umetnosti, a otvorene su za sve zainteresovane – kako profesionalce željne usavršavanja tako i amatere u potrazi za kvalitetnim edukativnim programom.
Druga scena najoštrije osuđuje postupke gradskih vlasti i organizatora Univerzijade prema stanovnicima romskih naselja u Bloku 67, kod novoizgrađenog naselja Belvil.

Pages