PER.ART

Per.Art je organizacija koja deluje u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti. Grupa okupljena oko organizacije Per.Art, od 1999. godine, u saradnji sa raznim drugim organizacijama realizuje projekte u Srbiji i inostranstvu, a 2005. registruje se kao udruženje građana u Novom Sadu. Per.Art svoje aktivnosti sprovodi kroz sledeće programe: Savremeni ples, Umetnost I inkluzija, Grad scena, A.R.C.

 

Serbian
Povodom obeležavanja Međunarodnog dana plesa, video arhiva „Tigrov skok u istoriju – evakuisana genealogija“ i „Recycle bin – arhiviranje performansa na ivici praznine“, biće otvoreni za slobodno korišćenje putem interneta kao javna arhiva.
Šesnaesti broj časopisa TkH se bavi uslovima, statusima, funkcijama i značajem teorije u savremenoj umetnosti, naročito izvođačkim umetnostima u aktuelnim društvenim, umetničkim i akademskim kontekstima. + RASTER 2008. je direktorijum 24 autora / grupa i njihovih projekata iz domena izvođačkih umetnosti (premijerno) izvedenih u 2008. u Srbiji u nezavisnim uslovima.
- Prezentacije umetničkih radova Dušan Murić: I’m pro: spam Danilo Prnjat: Tempo grupa VacuumPack: Bože mili čuda velikog - Nakon prezentacija, moderatorka će voditi razgovor sa umetnicima.
Pored pojedinačnih autora u okviru prezentacije biće predstavljene i aktivnosti organizacija Full House Promotion (Atina) i Exodos zavod (Ljubljana), čiji je rad značajan za razvoj savremenog plesa u Regionu.

Pages