Cvetelina Josifova, direktorka Red House - centra za kulturu i debatu iz Sofije, govoriće o novim pravcima u razvoju savremenog plesa u Bugarskoj i predstaviće radove Ive Dimčeva, Galine Borisove, Brain Store Project grupe, Heteropodi Independant Dance Company, Teodora Kotova i Juliane Sajske, Ive Svestarove, Ane Vaseve i drugih.
Program ovogodišnjeg Internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra INFANT u Novom Sadu, koji će trajati od 25.06-03.07.2008.
Ovako naslovljena diskusija, a fokusirana na novosadsku i beogradsku scenu, trebalo bi da se bavi queer praksama na tim scenama. Medjutim, bavice se upravo njihovim nepostojanjem.
An inner and an outer voice echoing along the urban sections of the river. Lines conceived in the intimacy of a poet's room. Stranger's gaze sliding across the water as he passes by. The river. A flow of images. A being to live with for a lifetime. A coagulum of our past and present bleeds.
blok2.jpg
Program PERFORMANS: TEHNOLOGIJA, TELO I POLITIKA fokusira se na prakse i diskurse performansa koji ga smeštaju između izvođačkih i vizuelnih umetnosti. Program je usmeren pre svega na savremene fenomene, pitanja i probleme performansa kao specifične umetničke i kulturalne forme. Centralne teme programa za 2008. su odnosi tela, politike i tehnologije u performansu. Fokus drugog segmenta je "telo u performansu".

Pages