Предавањето на Гералд Рауниг, насловено како „Уметност и револуција“, реферира на неговото истоимено дело, кое претставува алтернативна историја на уметноста на „долгиот дваесетти век“.
Otvoreni dan je javni kulturni događaj projekta Raškolovano znanje. Ovaj projekat je društveno-angažovana kulturna inicijativa koja dolazi sa nezavisne scene. Ona pokušava da obezbedi materijalnu i konceptualnu infrastruktu za otvorene, kolektivne i nehijerarhijske procese proizvodnje, distribucije i razmene kritičkih znanja izvan zvaničnog obrazovnog sistema.
U predavanju će biti reči o Marksovom shvatanju emancipacije. Ovo razmatranje trebalo bi da otvori put aktuelnim materijalističkim kritikama idealizma, koje retroaktivno mogu da bace svetlo na osnove, koje možemo pronaći u Kapitalu, za jedno autentičnije materijalističko shvatanje emancipacije.
Postmarksističke teorizacije ideologije E. Laclaua i S. Žižeka pružaju nove mogućnosti za ponovno razmatranje verovatno najzahtevnijeg i najproblematičnijeg dela Marksovog Kapitala: poglavlja o robi i odeljka o njenom fetiškom karakteru. Centralni pojam oko koga se strukturiše ova problematika je opšti ekvivalent i njegova “logika” u poređenju sa Laclauovim pojmom logike otelotvorenja i Žižekovim teorizacijama fantazmatske strukture.

Pages