Druga scena

Druga scena je široka i fleksibilna platforma beogradske nezavisne scene. Okuplja organizacije, grupe i pojedince/ke angažovane u radu na poboljšanju pravnog i infrastrukturnog statusa nezavisne scene; preraspodeli javnih prostora; povećanju transparentnosti mehanizama i protokola delovanja nadležnih institucija umetnosti i kulture; i zastupljenosti nezavisne scene u medijskom i javnom prostoru.

Serbian
freetags: 

Pages