blok2.jpg
Program PERFORMANS: TEHNOLOGIJA, TELO I POLITIKA fokusira se na prakse i diskurse performansa koji ga smeštaju između izvođačkih i vizuelnih umetnosti. Program je usmeren pre svega na savremene fenomene, pitanja i probleme performansa kao specifične umetničke i kulturalne forme. Centralne teme programa za 2008. su odnosi tela, politike i tehnologije u performansu. Fokus drugog segmenta je "telo u performansu".

Pages