TkH 13
:: SAMOOBRAZOVANJE: DOCUMENTA 12 ČASOPISI - ŠTA DA SE RADI? (OBRAZOVANJE)

tema broja: SAMOOBRAZOVANJE: DOCUMENTA 12 ČASOPISI - ŠTA DA SE RADI? (OBRAZOVANJE)
Beograd, septembar 2007.
TkH-centar, u saradnji sa Bitef teatrom

TkH 14
:: SAMOOBRAZOVANJE: SAMOUPRAVNI OBRAZOVNI SISTEM U UMETNOSTI (S-O-S-PROJEKAT)

tema broja: SAMOOBRAZOVANJE: SAMOUPRAVNI OBRAZOVNI SISTEM U UMETNOSTI (S-O-S-PROJEKAT)
Beograd, novembar 2007.
TkH-centar, u saradnji sa Bitef teatrom

TkH 15
:: SAMOOBRAZOVANJE: KOZJE STAZE SAMOOBRAZOVANJA

tema broja: SAMOOBRAZOVANJE: KOZJE STAZE SAMOOBRAZOVANJA
Beograd, januar 2008.
TkH-centar, u saradnji sa Bitef teatrom

Pages