Plesna predstava Nenada Miloševića za temu uzima preosetljivost izvođača da budu na sceni. Šta je to tako ugrožavajuće/povređujuće da se izlazak pred publiku doživljava kao stresno po ličnost? Koje su to taktike izvođača da ostanu 'nepovređeni.'
E.I.O je . E.I.O stvara uslove. E.I.O daje svrhu. E.I.O te aktivira. E.I.O čini da eksperimentišeš. E.I.O ne sudi. E.I.O ne projektuje vrednost. E.I.O ti pokazuje koliko su važne stvari koje radis.
Performans “Moja privatna biopolitika”, od početka je mišljen kao otvoreno istraživanje u polju savremenog plesa i performansa u istočnoevropskom tranzicijskom kontekstu. Nastao je kao deo višegodišnjeg istraživačko-umetničkog projekta “Indigo Dance”. Pitanja kojima se performans bavi proizilaze iz problema pozicioniranja u odnosima globalnih i lokalnih biopolitika plesa u Srbiji i na međunarodnoj sceni.
Povratak čistom pokretu uz naglasak na njegovoj vitruoznosti početne su premise sustava koji u plesnoj predstavi “Nastup” istražuje i razvija mladi plesač i koreograf Matija Ferlin. Pri tome sustav definira kao manifestni niz odluka/pravila koje u 12 koreografskih cjelina ideju plesa tematski usmjeravaju jedino i samo prema čistome pokretu lišenom svakog mogućeg gestusa i značenja upisanog u njega.
Nesvakidašnja, intimna i provokativna predstava "Ko bi hteo mamu kao moju?" bazira se na preispitivanju različitih aspekata odnosa majke i deteta, iz perspektive deteta kao stalno prisutnog “kritičkog oka”. Predstava se naročito fokusira na suočavanje istovremenih pozicija Dalije Aćin kao autorke i kao majke.

Pages