Predavanje će povezati savremena pitanja performativnosti i reprezentacije na ex-jugoslovenskom prostoru i, šire, u Evropskoj uniji, sa biopolitikom i nekropolitikom. Autorka će takođe izložiti analize institucija u poljima umetnosti i kulture. Dr Marina Gržinić je freelance teoretičarka medija, kritičarka i kustoskinja.
SCENA KAO EKRAN: Slučaj Operrrra...
Tema „video u teatru“ spada u legitimne i važne teme savremenih izvođačkih umetnosti, ako ih – svesni realnosti koja nas okružuje – posmatramo kao umetnost u doba kulture, koja je nezamisliva bez masmedija i digitalnih tehnologija. Ipak, o temi „upotreba videa na lokalnoj tetarskoj sceni“ se teško može napisati ma kakva analiza, a da nije oštra kritika. Za takvu analizu nedostaje sam predmet.
Ana Vujanović
Simpozij ce se koncentrirati na kinematografske moduse koreografije (moduse koreo-filma, kinematografskog misljenja i prakse u plesu) i time odvesti korak dalje pretpostavke i teme predlozene tijekom Filmskih mutacija: festivala nevidljivog filma, jedne od osovina EDA projekta.

Pages