Primary tabs

Siniša Ilić
:: Siniša Ilić

Likovni umetnik i performer, koosnivač je i član uredništva TkH - Teorije koja hoda. Magistirao i diplomirao slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. U radovima dekonsturuiše društvene fenomene i mehanizame, poput oblika rada, nasilja u društvu, koncepata edukacije... Radovi su često orijentisani ka kolektivnom autorstvu, samoorganizovanom radu i saradničkim projektima sa autorima iz različitih umetničkih polja. Koautor projekta Pustinja slike. Rođen je u Beogradu 1977. godine.

 

sinisailic.blogspot.com