Primary tabs

Bojana Cvejić
:: Bojana Cvejić

 

Bojana Cvejic je teoreticarka izvedbe, ciju umetnicku praksu obuhvata rezija, dramaturgija i izvedba u savremenom performansu i plesu. Studirala je muzikologiju i filozofiju i objavljuje u casopisima i zbornicima iz izvodjackih umetnosti, muzike i filozofofije; autor je dve knjige, od kojih je poslednja “Izvan muzickog dela: Performativna praksa” (IKZS, Beograd, 2007). Koautor je i performer, uz reditelja Jana Ritsemu, nekoliko pozorisnih predstava od 1999, medju kojima je najvise izvodjena TODAYulysses, 2000. Saradjuje sa koreografima X. Le Roy, E. Salamon, M. Ingvartsen i C. De Smedt. Rezirala je pet eksperimentalnih operskih predstava izvan operskih kuca u Beogradu, poslednja Don Giovanni (BITEF, 2009). Predavac je na nekoliko umetnickih skola (P.A.R.T.S. u Briselu, SNDO u Amsterdamu), a ucestvuje u osnivanju i vodjenju nezavisnih platformi za teoriju i praksu izvodjackih umetnosti: TkH u Beogradu, PAF u St. Erme u Francuskoj, 6MONTHS1LOCATION (Centre Chorègraphique Nationale de Montpellier, Languédoc-Roussillion). Trenutno zavrsava doktorat u Centru za razvoj moderne evropske filozofije (CRMEP) na Univerzitetu Kingston (“Koreografija nakon Deleza: Stvaranje performativnih koncepata u savremenom plesu u Evropi”). Od septembra 2009, predaje teoriju savremenog plesa i performansa na Univerzitetu u Utrehtu, Odseku za medijske i kulturne studije. Priprema knjigu zajedno sa A. T. De Keersmaeker, A Choreographer‘s Score, Mercatorfonds, Actes Sud zamaj 2012.