Tema „video u teatru“ spada u legitimne i važne teme savremenih izvođačkih umetnosti, ako ih – svesni realnosti koja nas okružuje – posmatramo kao umetnost u doba kulture, koja je nezamisliva bez masmedija i digitalnih tehnologija. Ipak, o temi „upotreba videa na lokalnoj tetarskoj sceni“ se teško može napisati ma kakva analiza, a da nije oštra kritika. Za takvu analizu nedostaje sam predmet.
Ana Vujanović
This will be about the conditioning and the conditions for improvisation as performance. I won’t talk about improvisation as a technique to create new movement, or as a technique to free the body from habitual movement patterns, or as a technique in contact improvisation to explore movement by physical contact.
Jan Ritsema
Broj 11 ruskog umetničko-teorijsko-aktivističkog časopisa Что делатъ? (Chto delat?) / What Is to Be Done? posvećen je savremenom preiščitavanju teorije i prakse Bertolda Brechta. Broj je objavljen u januaru 2006, dvojezično (na ruskom i engleskom jeziku).
Chto delat?
Strategije i taktike u avangardnoj, neoavangardnoj i postavangadnoj pedagogiji u izvođačkim umetnostima...Bauhaus, Rusi, Peter Bűrger, John Cage, Merce Cunningham, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Allan Kaprow, Isidora Duncan, Rudlof von Laban, Sergei Eisenstein, Joseph Beuys, Antonin Artaud...
Miško Šuvaković
STVARALAČKA STRANA HUMANISTIKE još uvek nije naišla na prihvatanje u zvaničnoj klasifikaciji i metodologiji naučnih disciplina. Da li je humanistika oblast koja se bavi isključivo izučavanjem, ili bi u njoj trebalo da bude i aktivnog, konstruktivnog dopunjavanja? Znamo da tehnologija služi kao praktično proširivanje ("primenjivanje") prirodnih nauka, kao što je politika proširivanje društvenih nauka.
Mikhail N. Epstein

Pages