10 tabloa (premijera)
... Osim razgolićivanja same sebe, glumica razgolićuje i želju publike, ne samo otelovljujući je (verifikovano glasanjem), već i dekonstruišući je analizirajući ono što izvodi i sukobljavajući svoj idealni foto self, svoj ’rapavi’ scenski self i svoj work-in-progress privatni self.
James-Rufus i Mishima
Psihoza i smrt Autora - Algoritam: YU-03/04.13 je teorijski zasnovan digitalni (CD-rom, LAN i internet) teatarski performans, koji generalno istražuje izvođačke umetnosti u doba novih medija.
T. Marković i A. Vujanović
Performans se sastoji od sedam pojedinačnih performansa koji se izvode uglavnom simultano u različitim prostorijama Filozofskog fakulteta u Zagrebu...
M. Šuvaković, A. Vujanović, K. Zdjelar, T. Marković
Performans se realizuje 50minutnim simultanim izvođenjima teorijsko-praktičnih događaja konstrukcije i dekonstrukcije ideoloških aparatusa roda.
I čin - finale
Elektronska muzika komponovana od semplovanih i procesovanih fragmenata opera od Monteverdija do Cage-a, jedan ozvučeni klavir, bez dirigenta; 3 muzikološkinje, 1 kompozitorka 1 teatrološkinja, 1 profesor estetike, 1 slikar, 1 pozorišni reditelj.

Pages