Primary tabs

opis projekata

U okviru platforme TkH, realizovano je više od 20 teorijsko-umetničkih programa i javnih akcija: teorijskih i umetničkih performansa, instalacija, javnih časova, izložbi, performans-predavanja, video filmova, edukativno-artivističkih projekata itd. Ono što ih povezuje je preiščitavanje umetničkih disciplina (pozorište, ples, opera, radio drama, digitalna umetnost, video), institucija (muzej, galerija, univerzitet, scena-kutija) i diskursa (teorija, dramaturgija, kritika) performansom kao kritičkom izvedbenom praksom, koja interveniše u javni prostor aktuelnog društva i kulture.