Primary tabs

[samoobrazovanje][arhiva]s-o-s projekat / Beograd / 2006-2008

Podaci: 

Projekat TkH centra i Galerije Kontekst, Beograd; u saradnji sa PAF (PerformingArtsForum, St Erme, Francuska)

ucesnici: 

Siniša Ilić, Marta Popivoda, Ana Vujanović, Iva Nenić, Bojan Đorđev, Jelena Knežević, Vida Knežević, Ivana Marjanović, Ana Vilenica

Samoupravni obrazovni sistem u umetnosti je istraživački projekat o obrazovnim sistemima u umetnosti i humanistici. Projekat je inicirala TkH platforma 2006 a projekat je realizovan u saradnji sa galerijom Kontekst.

 

Ključni termini/koncepti projekta su: umetničko obrazovanje, proizvodnja i menadžment znanja, istraživanje, samo-organizacija, samo-obrazovanje, samoupravljanje, primena open source procedura u obrazovanju, savremeni konteksti proizvodnje znanja i komodifikacija znanja*. Ovaj projekat je zamišljen kao otvoreni sistem naučnog istraživanja i teorijskih i praktičnih radionica koje razvijaju praksu post-pedagogije u polju teorije umetnosti, studija kulture, kulturalnog aktivizma i obrazovnih metoda. Cilj projekta je da pronađe i/ili oblikuje alternative zvaničnim obrazovnim institucijama a u pravcu samoobrazovanja shvaćenog kao kolektivna praksa

 

*Education: Provisional Glossary

 

s-o-s grupa je pročitala i analizirala nekoliko knjiga i tekstova o obrazovanju. Fundamentalne knjige za naše istraživanje su bile: Učitelj neznalica Jacquesa Rancièrea, Primenjena gramatologija Gregorya Ulmera i Dole škola! Ivana Illicha. Održana su tri javna časa koja su predstavila tri različita edukacijska koncepta zastupljena u ovim knjigama: čitačka grupa za Rancièreov, teorijski performans za Ulmerov i online chat za Illichev koncept.

 

s-o-s projekat je predstavljen na brojnim događajima na temu edukacije širom Evrope u periodu 2006.-08 među njima i: Samit nesvrstanih inicijativa u kulturi edukacije, Berlin 2007, Dokumenta 12, Kassel 2007 u okviru učešća TkH časopisa u projektu Časopisi Dokumenta12, Kozje staze samo-obrazovanja, Beograd 2007, i konferencija o samo-obrazovanju, Tanzquartier, Beč 2008.

 

Za detaljne informacije o s-o-s projektu, konsultujte TkH časopis br.14 ili linkove u dnu stranice

 

Za kompletnu dokumentaciju konferencije Kozje staze samo-obrazovanja, konsultujte TkH časopis br.15