Primary tabs

[samoobrazovanje]RAŠKOLOVANO ZNANJE(o^o) / samoobrazovanje u oblasti umetnosti i kulture / Beograd-Skoplje / 2009-2012

RAŠKOLOVANO.ZNANJE(o^o)
[samoobrazovanje u oblasti umetnosti i kulture]

 

Raškolovano znanje je projekat kolektivnog samoobrazovanja koji se obraća savremenim nezavisnim kulturnim scenama u regionu i ima za cilj da istražuje i promoviše alternative hijerarhijskom modelu obrazovanja u umetnosti i kulturi. U pogledu metodologije, projekat problematizuje koncepte individualnog autorstva i ekspertize i zalaže se za otvorene kolektivne obrazovne strukture u kojima samoorganizovane zajednice obezbeđuju horizontalnu produkciju, razmenu i distribuciju znanja.

 

Konkretni ciljevi projekta su:

 

(o^o)razvoj svesti o potencijalima samoobrazovanja i podsticanje saradnje između profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti koji rade na promenama u postojećem sistemu kulturne produkcije u regionu;

 

(o^o)bavljenje novim i hibridnim oblastima znanja u oblasti savremene umetnosti i kulture;
razvoj i artikulacija metodologija alternativnog obrazovanja u oblasti savremene umetnosti i kulture;

 

(o^o)podsticanje razmene znanja i kritičkog mišljenja u oblasti savremene kulture i umetnosti među profesionalcima iz regiona;

 

(o^o)pomoć mladim profesionalcima u unapređenju njihovog rada kontinualnim samoobrazovanjem;

 

(o^o)preispitivanje konceptualnih i infrastrukturnih pretpostavki delovanja postojećih institucija kulture; i

 

(o^o)stvaranje nove infrastrukture za podršku razvoja kulturne scene u regiji.

 

Projekat se oslanja na internacionalne trendove alternativne obrazovne kulture koji su se kristalisali krajem XX veka u postfordističkim kapitalističkim društvima. Dalekosežne inicijative u ovoj oblasti nastoje da kritički promisle oficijelni sistem obrazovanja i tragaju za odgovarajućim alternativama, primerenim novim društvenim uslovima i naglašenom značaju uslužne industrije. Naš projekat koncentriše se na nezavisne kulturne scene u razdoblju društvene tranzicije na Balkanu, gde su samoorganizacija i samoobrazovanje neophodni da bi njihovi protagonisti kritički dejstvovali u svojim sredinama na društveno relevantan i angažovan način. Teorijsko utemeljenje projekta obezbeđuje savremena kritička teorija, a neke od glavnih referenci su razmišljanja Jacquesa Ranciera iz knjige Ignorant Schoolmaster, koncepcije Jean-Luc Nancya o saradnji i pripadnosti, i radikalni stavovi Ivana Illicha izneseni u delu Deschooling Society.

 

 

Program je strukturiran kroz dva vektora:

 

 

(o^o)Sadržaj - program je usmeren na razmenu kritičkog, interdisciplinarnog, hibridnog znanja u oblasti savremene umetnosti i kulture, gde se potencijalno razmatraju teme kao što su: kustoske prakse u vizuelnim i nevizuelnim umetnostima, interdisciplinarna dramaturgija; slobodni softver i digitalna tehnologija; intermedijska umetnička produkcija itd.

 

(o^o)Metodologija - u okviru programa biće osmišljeni različiti modeli istraživanja i sticanja znanja o veštinama i principima samoorganizacije i samoobrazovanja - radionice, praktične konsultacije o upravljanju nevladinim organizacijama, diskusije o procesima donošenja odluka i nehijerarhijskom grupnom radu itd.

 

 

U pogledu aktivnosti, projekat je organizovan u dva ciklusa. U okviru njih će svaka ‘generacija’ - koju čine 3-4 grupe učesnika iz Srbije i Makedonije - proći kroz proces kolektivne samoedukacije i učestvovati u sledećim programima:

 

 

(o^o)Otvorena nedelja je četvorodnevni događaj koji obuhvata radionice, predavanja, prezentacije i različite novouspostavljene formate, s ciljem da privuče pažnju potencijalnih učesnika i prezentuje koncept samoobrazovanja u lokalnim sredinama - stoga će ovaj program biti pristupačan širokoj publici. Organizuje se jednom, na početku ciklusa.

 

(o^o)Otvoreni dan je događaj koji prethodi Otvorenoj nedelji, u formi prezentacije projekta lokalnoj publici.

 

(o^o)Letnja škola je intenzivni sedmodnevni obrazovni događaj, koji se održava jednom u ciklusu. Biće delo učesnika svih radnih grupa iz jedne generacije, namenjen samim učesnicima projekta, ali i drugima koji su zainteresovani za navedene oblasti, posebno iz ovog regiona.

 

(o^o)Inkubator obuhvata dugoročni kolaborativni rad 3-4 radne grupe po ciklusu, okupljene oko zajedničke teme u okviru pomenutih oblasti. Njihov kurikulum, koji obuhvata kontinualni samoobrazovni proces i programe pozvanih gostujućih predavača i saradnika, osmisliće sami učesnici.

 

(o^o)Timeshare kamp predstavlja infrakstrukturu (smeštaj i uslove za rad) učesnika koji omogućuje njihov saradnički rad u procesu pripreme zajedničkih produkcija/radova. Biće iznajmljena dva apartmana u Skoplju i Beogradu, dostupna radnim grupama. Produkti kolaborativnog rada učesnika (video, fanzin, instalacija, web site itd.) biće javno prezentovani.

 

 

Projekat će, nakon završetka oba ciklusa, biti okončan produkcijom Toolbox-a. On obuhvata Priručnik o samoobrazovanju koji će pripremiti sami učesnici, organizatori i gosti/predavači, a pored toga biće produciran i dokumentarni film koji predstavlja naš projekat i njegov potencijal za primenu u drugim kontekstima. Toolbox će biti javno predstavljan na lokalnom i reginalnom nivou da bi se projekat promovisao i bio podsticaj za druge regionalne scene.

 

više informacija o projektu potražite na linkovima ispod