Primary tabs

[teorijski performans][arhiva]BOKS MEČ - readymade teatar / Beograd / 2007

Podaci: 

BOKS MEČ - ready-made teatar završna faza istraživačkog projekta izvedena kao performans 17. 02. 2007.

ucesnici: 

Autorski tim
režija: Bojan Đorđev
dramaturgija: Ana Vujanović
scena: Siniša Ilić
video: Marta Popivoda
produkcija: Jelena Knežević

Izvode
bokser 1: Aleksandar Cigaranović
trener 1: Marko Mirilović
bokser 2: Bojan Knežić
trener 2: Milivoje Bašić
sudija: Dobrivoje Radanović
merač vremena: Jovica Jovanović
najavljivač: Novo Keranović

Saradnici
medicinska ekipa: Zdravko Nerać i Ana Dondur
kladioničarka: Slavica Vučković
izrada scenografije: Rade Mitić
stručna pomoć: Ljubiša Ignjatović Čupa
dizajn plakata: Igor Marković
dramaturški trening: Ivana Ivković, Iskra Gešoska, Milan Marković (asistent)

produkcija
TkH-centar za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti
CZKD – Centar za kulturnu dekontaminaciju
premijera
subota, 17. februar 2007. | 20:00
CZKD, Birčaninova 21, Beograd

projekat pomogli
Ministarstvo kulture Republike Srbije,
Pro Helvetia - Swiss Cultural Programme SCG
Trajanje
45 min

Predstava “Boks meč” je doslovni ready-made teatar. Ready made je poznata avagardistička umetnička praksa 20. veka, razvijena u vizuelnim umetnostima. Sastoji se u preuzimanju svakodnevnih, industrijskih, odnosno ne-umetničkih predmeta ili događaja, njihovom premeštanju u kontekst umetnosti i postavljanju na mesto umetničkih dela. Time se sprovode preispitivanja i kritike institucije umetnosti, od Marcela Duchampa, preko Fluxusa, Warhola, minimalnog plesa, pa do brojnih savremenih, postmodernih umetnika. Međutim, u izvođačkim umetnostima, ready-made se javlja sporadično i obično kao “delimični ready-made”. Na taj način svoje radove su izvodili i izvode, na primer: Augusto Boal, Rimini Protokoll, koreografi minimalnog plesa, Jérôme Bel, i dr.
Mi smo odlučili da ovu praksu uvedemo u lokalni teatar, i sprovedemo je do kraja. Predstava “Boks meč” je, tako, doslovni boks meč, izveden po svim profesionalnim standardima boksa kao sporta (od prvoligaških takmičara i vrhunskog sudije, do broja i trajanja rundi, bodovanja, ringa, klađenja itd). Ali, taj boks meč je izmešten u instituciju teatra, i okružen doslednim pozorišnim protokolom: pozorišna sala, plakat, karte, autorski tim, pozorišna publika, premijera i koktel itd.

Za ovu predstavu nije presudan izbor boksa kao sporta, ali smo njega uzeli za premijeru iz mnogo razloga – od duge istorije u teatru, preko Brechtovog teksta o aktiviranju pozorišne publike, pa do dramskih elemenata boksa (sukob, protagonista i antagonista, dramaturška piramida, ograđena scena i sl).
Sport je moguće menjati, od izvođenja do izvođenja, odnosno od konteksta do konteksta.

Ova predstava je rezultat šestomesečnog istraživačkog rada autorskog tima saradnika iz TkH, na području savremenog teatra i institucionalne teorije teatra.

 

U toku istraživanja, radili smo na raspravama ontologije teatra, na protokolima društvenih i/kao umetničkih institucija i na “slabim istorijama umetnosti” 20. veka. Zatim, bavili smo se genezom teatarskih dispozitiva, konstituisanjem lokalnih doksi i pitanjima savremenog teatarskog gledateljstva. Posebnu pažnju u istraživanju smo posvetili problemima rada-proizvodnje-delovanja u teatru danas, pojmovima virtuoznosti i događaja, kao i političnosti odnosa poiesisa i praxisa.

 

Istraživanje se nastavlja reflektovanjem samog javnog događaja – predstave. Rezultati istraživanja i dokumentacija predstave biće objavljeni u publikaciji “TkH vam predstavlja: BOKS MEČ: ready-made teatar”.