Primary tabs

tkh-generator.net je onlajn platforma za izvođačke umetnosti, kulturu i edukaciju. Namenjena je produkciji, objavljivanju i slobodnoj razmeni aktuelnih informacija, generisanju problemskog mišljenja u oblasti umetnosti, teorije i društvenih nauka, i unapređivanju saradnje u kulturi, umetnosti i digitalnim medijima u Regionu.
tkh-generator.net funkcioniše kao višejezični interaktivni web sajt sa servisnim informacijama, elektronskim časopisom, zbirkama filozofsko-teorijskih tekstova i knjiga o umetnosti i kulturi, kao i obimnom bazom podataka o kulturnim institucijama, umetničkim organizacijama, časopisima i autorima u zemljama jugoistočne Evrope i šire.

Fokus tkh-generatora.net je nezavisna scena savremenih izvođačkih umetnosti u regionu. Urednički tim izvođačke umetnosti postavlja u nužnoj interakciji sa drugim umetničkim i kulturalnim praksama i teorijskim diskursima, te će i njima na web sajtu biti posvećen izvestan prostor. Namera je da, ovakvom koncepcijom, tkh-generator.net postane bitna referenca za aktere iz regiona koji se bave istraživačko-teorijskim i umetničkim radom iz oblasti savremenih izvođačkih umetnosti.

Baza podataka koncipirana je kao otvorena i operativna struktura kroz koju će korisnici brzo moći da dođu do potrebnih tekstova, fotografija i informacija, i da ih slobodno preuzimaju.

Sajt je realizovan pomoću slobodnog softvera Drupal (http://drupal.org), distribuiranog pod GPL licencom.
Sadržaj sajta se obajavljuje pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 licencom (www.creativecommons.org) gde god je to moguće, odnosno osim ako je drugačije naznačeno.

 


 

tkh-generator.net tim:

Koncept: Marta Popivoda, Ana Vujanović
Dizajn: Katarina Popović
Uređivanje: Marta Popivoda, Ana Vujanović
Programiranje: Marko Đorđević
Produkcija: Jelena Knežević
 

+ brojni drugi saradnici...