Primary tabs

[predavanje] LAWRENCE LIANG: "Nestajanje radoznalosti u eri intelektualnog vlasništva" / 4. 10. 2008. / MKM, Beograd

Podaci: 

Lawrence Liang:
"NESTAJANJE RADOZNALOSTI U ERI INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA"
Magacin, Kraljevića Marka 4
subota, 4. oktobar, 19:00

ucesnici: 

Predavanje: Lawrence Liang
Uvod i moderacija: Vladimir Jerić Vlidi
Produkcija: Vladan Jeremić

Predavanje Lorensa Lijanga*
u sklopu projekta Informal Networks Belgrade**

 

"Debate o autorskim pravima su često isključivo određene pitanjima legalnosti i ekonomske efikasnosti. Ovo naročito važi za diskusije o pojmu "piraterije", gde se razgovori previše fokusiraju na  procene zamišljene štete i finansijske gubitke. Takav pogled na stvari ne uzima u obzir entuzijazam i radoznalost sa kojima ulazimo u svet teksta, slike i zvuka (...) Strast i entuzijazam koji ljudi pokazuju prema pokretnim slikama ili muzici, načini na koje se sećamo filmova, reči ili zvukova, to je nešto što treba sagledati kroz filozofski, ne isključivo pravni ili ekonomski okvir."

 

Citat iz uvoda u predavanje pod naslovom:

"NESTAJANJE RADOZNALOSTI U ERI INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA"
…koje problematiku intelektualnog vlasništva sagledava kroz pojmove radoznalosti, strasti i entuzijazma.

 

Posle predavanja je planirana otvorena diskusija sa publikom.

 


 


* Lorens Liang (Lawrence Liang, Indija; http://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Liang) je istraživač i pravnik iz Indije, osnivač Centra za alternativno pravo u Bangaloru i autor mnogih tekstova i publikacija, od kojih izdvajamo Vodič kroz otvorene licence (A Guide To Open Content Licences), poznatu publikaciju koja je doživela više izdanja i kod  velikog broja autora i institucija dobila status nezvaničnog priručnika za ovu oblast. Liang je pokazao i posebno interesovanje za problematiku "sive" ekonomije u kontekstu intelektualnog vlasništva i za geopolitičke razlike u poimanju i implementaciji pojma intelektualne svojine. Osim autorskog prava u užem smislu, bavio se i drugim aspektima intelektualnog vlasništva kao što su zakoni o patentima. 

Pogledi na problematiku i veze između popularne kulture, tehnologije, prava i piraterije, kao i istraživački i edukativni rad na Piet Zwart institutu u Roterdamu i Sarai univerzitetu u Nju Delhiju, donose Lorensu Liangu reputaciju jednog od najaktivnijih zagovornika primene koncepta otvorenog koda u kulturi. Lorens Liang je takođe poznat po svojim interesantnim, dinamičnim i dobro primljenim predavanjima, i sa zadovoljstvom najavljujemo njegovo prvo gostovanje u Beogradu, u okviru programa Dom omladine.


** "Informal Networks Belgrade" je projekat Doma omladine Beograd u saradnji sa organizacijom slobodnakultura.org koji se bavi sagledavanjem produkcije savremene umetnosti u kontekstu digitalnih i drugih mreža i pozicije savremene kulturne produkcije u aktuelnom društveno-političkom kontekstu, kroz seriju predavanja i susreta sa međunarodnim gostima zainteresovanim za ova pitanja. Projekat je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije.

 

 

 

Gostovanje Lawrenca Lianga je realizovano u partnerstvu sa Multimedijalnim institutom iz Zagreba.