Primary tabs

[promocija] TKH16 i RASTER 2008 - GODISNJAK NEZAVISNE IZVODJACKE SCENE U SRBIJI / 12. 02. 2009. / MKM, Beograd

Podaci: 

ČETVRTAK, 12. FEBRUAR, 18:00
MAGACIN U KRALJEVICA MARKA br. 4

TKH PLATFORMA
VAS POZIVA NA
 
 
Promociju

TKH ČASOPISA ZA TEORIJU IZVOĐAČKIH UMETNOSTI br.16: PRAVO NA TEORIJU

Govore: Ana Vujanović i Miško Šuvaković
&
Promociju

RASTERA 2008 - GODIŠNJAKA NEZAVISNE IZVOĐAČKE SCENE U SRBIJI

Govori: Bojan Đorđev
&
Prostornu instalaciju / akciju

TIRAŽ #3 / RASTURANJE RASTERA

Katarina Popović, feat. Nezavisna izvođačka scena
 
 

  

TkH časopis za teoriju izvođačkih umetnosti, br 16 – Pravo na teoriju

Broj uredili: Miško Šuvaković u saradnji sa Jelenom Novak i Anom Vujanović

 

Novi, šesnaesti broj časopisa TkH se bavi uslovima, statusima, funkcijama i značajem teorije u savremenoj umetnosti, naročito izvođačkim umetnostima u aktuelnim društvenim, umetničkim i akademskim kontekstima. Tema se proteže od prevratničke “teorijske eksplozije” 70ih i 80ih godina 20. veka do tihog “povratka filozofiji” početkom 21. veka. Naziv broja “Pravo na teoriju” dvosmisleno i polemički ukazuje da se treba izboriti za pravo na teoriju u savremenom svetu umetnosti, ali i da treba ići pravo na teoriju, ako se teži kritičkoj umetnosti, temeljno angažovanoj u aktuelnim društvenim kontekstima. Kretanje ka teoriji je odgovor savremene umetničke levice tradicionalnoj filozofskoj levici – koja u polemičkom izvođenju transcendentnog i univerzalnog reciklira trijumf desnih metafizičkih hegemonija koje kao da objašnjavaju punoću konstitutivnog manjka i time nas vraćaju istorijskom poretku nemosti umetnosti i sveznajućeg glasa filozofije i filozofskih estetika.

 
Autori priloga su:

teorijski blok Pravo na teoriju: G. Ziemer, M i R Fowkes, M. Botha, Ž. Paić, A. Querrien, A. Vujanović, M. Šuvaković, M. Meštrović, J, Novak, M. Bal i J. Früchtl;

blok Teorija na delu: B. Szombathy, J. Janša, Z. Todorović, A. Vujanović i S. Asentić, S. Ilić, M. Popivoda, G. Gjorgjevski, M. Šuvaković, M. Nichevski.

 

 

RASTER 2008 – Godišnjak nezavisne izvođačke scene u Srbiji

Izdanje TkH Foruma za kritiku izvođačkih umetnosti
Uredio: Bojan Đorđev
 

Raster 2008. je direktorijum 24 autora/grupa i njihovih projekata iz domena izvođačkih umetnosti (premijerno) izvedenih u 2008. u Srbiji u potpuno nezavisnim uslovima. Raznolikost nezavisne izvođačke scene se kreće od radova realizovanih praktično bez budžeta, do dobro podržanih ali ipak još uvek nezavisnih umetničkih projekata, od diskurzivnog do neverbalnog pozorišta, od ansambl plesnih predstava do cyberformansa i inkluzivnih predstava koje rade sa osobama sa invaliditetom, pa i do performansa iz domena vizuelnih umetnosti koje se preklapaju ili zadiru u polje bavljenja i mišljenja savremenih izvođačkih umetnosti danas.

 

Zastupljeni su projekti sledećih autora/grupa:

D. Aćin, A. Bjelajac, Dah teatar, B. Denić, dez.org, Grupa Hajde da..., I. Stanišić, Ister teatar, DDT, S. Mitrović, Mudra Teatar, D. Murić, Perpetuum Dance Company, PoToP teatar, POD teatar, I. Pravdić, M. Perić, M. Solar i I. Radenković, G. Savić Ra, Studio for Electronic Theatre, SubHuman Teatar, Teatar Mimart, TkH i Žene na delu.

U publikaciju su uključena i tri teksta koja teoretizuju i/ili kontekstualizuju recentnu izvođačku umetničku scenu u Srbiji kroz okvirna područja plesa (A. Vujanović), pozorišta (M. Bogavac) i performansa/akcija (A. Vilenica).

  

 

Prostorna instalacija / akcija TIRAŽ #3 / Raster 2008. – RASTURANJE RASTERA

Katarina Popović feat. nezavisna izvođačka scena
 

Projekat TIRAŽ #3 / Raster 2008. je rezultat saradnje Katarine Popović, autorke vizuelnog identiteta Rastera 2008. i TkH platforme kao izdavača, i njihove zajedničke namere da se ponudi drugačiji način promocije, prezentacije i plasmana knjiga iz oblasti teorije umetnosti i edukacije.

 

Ideja instaliranja knjiga u galerijskom prostoru podstaknuta je uverenjem da tiraž svojom zapreminom/gabaritom ne mora, ne treba, čak i ne sme da bude samo gomila knjiga, već može biti i objekat čije sastavne jedinice, same po sebi umetnički osmišljene, prenose karakteristike na celinu. Koristeći ih kao materijal za „vajanje" jedinstvene skulpturalne forme, pridodaje im se nova vrednost u odnosu na uobičajenu. Iako u ovom slučaju prezentovane kao celina, u instalaciji se ne zapostavlja osnovna funkcija svakog pojedinačnog predmeta – knjige, koja podrazumeva težnju za interakcijom: za čitanjem ili bar listanjem; izmeštanjem iz prvobitnog prostora i posedovanjem. Od posetilaca se očekuje da ostvare interaktivan odnos sa instalacijom, učestvuju u promeni početne forme i njenom postepenom smanjivanju, nestajanju iz prostora galerije. U toku same promocije protagonisti nezavisne scene zastupljeni u Rasteru 2008. će odneti svoj deo tiraža i na taj način aktivno učestvovati u konstantnom preoblikuvanju prostorne instalacije – Rasturanju Rastera.

 
Katarina Popović